Doświadczenie
Jesteśmy wykwalifikowani
Poświadczeniem naszych kwalifikacji są uzyskane certyfikaty, Posiadamy:
  • Świadectwo kwalifikacyjne Spawalniczej Komisji Kwalifikacyjnej Zakładów Przemysłowych przy Instytucie Spawalnictwa w Gliwicach
  • Uznanie technologii spawania grubości blach do 100 mm przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach
  • Norme DIN 18800-7 w klasie E, DIN 4132, DIN 15018 uznaną przez Niemiecki Instytut Spawalnictwa GSI SLV Saarbr?cken. Niniejsza norma odnosi się do wykonastwa elementów nośnych ze stali pracujących w warunkach przeważnie statycznego lub nie przważnie statycznego obciążenia. Dodatkowo klasa E jest najwyższą klasą zawierającą ustalenia i zalecenia w zakresie wykonastwa budowli stalowych jak np. mosty kolejowe, mosty drogowe, suwnice, stalowe kominy, róznego rodzaje napędy, dźwigi itp.
  • Certyfikat Zgodności Zakładowej Kontroli Produkcji EN 1090-1
  • Certyfikat PN-EN ISO 3834-2
  • Spawalniczą Księge Jakości firmy Gacmet
15820101790.jpg15820112960.jpg15820113760.jpg15820114060.jpg15820114490.jpg15447916709669.jpg15447916721021.jpg15447916722503.jpg15447916731411.jpg15447916732827.jpg15447916748300.jpg